เครื่องแต่งกายไทย

ยุคก่อนรัตนโกสินทร์

สมัยอยุธยา สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2034 – 2171)

ลักษณะชุด

ผู้หญิง

 • ชาวบ้าน สวมเสื้อแขนกระบอก คอกลม ผ่าอก นุ่งผ้าโจงกระเบนหรือกางเกง ห่มสไปแต่ไม่นิยมมากนัก
 • ชาววัง สวมเสื้อคอแหลม มีผ้าคล้องไหล่ นุ่งผ้าโจงกระเบนหรือกางเกง ห่มสไบ


การห่มสไบ

 1. พันรอบตัวเหน็บชาย
 2. ห่มสไบเฉียง พันรอบอก 1 รอบ แล้วทิ้งชายไปด้านหลัง
 3. แบบสะพัก สองบ่า ใช้พันรอบตัวแล้วทับกันที่อก ปล่อยชายไปด้านหลังสองข้าง
 4.  แบบคล้องไหล่ปล่อยชายไปด้านหลังสองชาย
 5. แบบคล้องคอปล่อยชายไว้ด้านหน้า
 6. แบบห่มคลุม

ผู้ชาย

 • ชาวบ้าน ไม่สวมเสื้อ มีผ้าคล้องไหล่ นุ่งผ้าโจงกระเบน
ส่วนประกอบชุด

ผู้หญิง

 • ชาวบ้าน เสื้อ โจงกระเบนหรือกางเกง
 • ชาววัง เสื้อ ผ้าคล้องไหล่ โจงกระเบนหรือกางเกง

ผู้ชาย

 • ชาวบ้าน ผ้าคล้องไหล่ โจงกระเบน
ทรงผม

ผู้หญิง

        ผมยาวเกล้ามวยบนศีรษะ และตัดผมสั้นหวีเสยขึ้นไปเป็นผมปีก

ผู้ชาย

        ตัดผมสั้น แสกกลาง

ภาพการแต่งกายหญิงและชาย สมัยอยุธยา (สมัยที่ 2)