เครื่องแต่งกายไทย

รัชกาลที่ 9-ปัจจุบัน

ชุดไทยเรือนต้น

          ชุดไทยเรือนต้น โดยตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้น พระที่นั่งในพระราชวังดุสิตเป็นหมู่เรือนไทย

โอกาสในการสวมใส่

         ใช้แต่งในงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติและต้องการความสบาย เรียบง่าย เช่น งานกฐิน เที่ยวเรือ งานทำ บุญ วันสำคัญทางศาสนา

ลักษณะชุด

         เป็นชุดคนละท่อน ตัวเสื้อเป็นเสื้อเข้ารูป คอกลมตื้นไม่มีขอบตั้งที่คอ แขนกระบอกสามส่วน กว้างพอสบาย ผ่าอก กระดุม 5 เม็ด ชุดไทยเรือนต้นนี้จะมีส่วนคล้ายกับชุดอยู่บ้านของสตรีไทยในชนบท

ลักษณะการสวมใส่

          โดยสวมเสื้อปล่อยชายเสื้อทับขอบผ้านุ่ง ไม่คาดเข็มขัด

ส่วนประกอบชุด

          เสื้อ และผ้าถุงป้าย

เครื่องประดับ

           เครื่องประดับอาจไม่ใช้หรืออาจจะสวมใส่บ้างเล็กน้อย เช่น สร้อย หรือกำไลข้อมือ สร้อย เข็มกลัด ต่างหู

ชนิดของผ้าที่ใช้

          ผ้าไหมหรือฝ้ายมีลายริ้ว ตามขวางหรือตามยาว หรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงซิ่น 

ข้อสังเกต

          ไม่ใส่ชุดไทยเรือนต้นในงานที่เป็นทางการ

ข้อควรระวัง

          ต้องเลือกใช้ผ้าที่ใช้ตัดให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่